blogi

Vahvuudet esiin ja käyttöön työyhteisöissä

Monissa viestintään tai esiintymiseen liittyvissä koulutuksissani osallistujat nauttivat eniten vaiheesta, jossa pengomme eri tavoin erilaisuuttamme; sen ilmenemistapoja sekä tapoja hyödyntää sitä. Erityisesti esimiehet imevät tätä hyödyllistä käytännön oppia sienen lailla. Voin suorastaan kuulla, kun asiat loksahtelevat kohdalleen oivallusten syntyessä. Esiin tulee spontaanisti paljon käytännön keissejä ja kertomuksia siitä, kuinka ”jatkossa osataan valita tiimit ja vahvuudet  paremmin” tai ”nyt tajuan, miksi meillä ei ole X:n kanssa synkannut työmaalla” tai ”voisin ilmeisesti käyttää muitakin puoliani, koska niitä tuntuu olevan!”.

Työpaikoilla ei tunnisteta ihmisten erilaisuutta, osaamisia ja vahvuuksia yleensäkään. Suomalaisen Työn Liitto teetti viime vuonna Made by Finland -tutkimuksen, jonka mukaan lähes 70 prosenttia suomalaistyöntekijöistä kokee, ettei heidän vahvuuksiaan tunnisteta riittävän hyvin. Suomalaistyönantajilla on tutkimuksen perusteella vaikeuksia tunnistaa alaistensa vahvuuksia tarpeeksi hyvin. Peräti 69 prosenttia vastanneista koki, ettei työnantaja tiedä työntekijöidensä vahvuusalueista. Erityisen aliarvostetuiksi itsensä tunsivat ylemmät toimihenkilöt ja asiantuntijat.

Työnantaja voi hyödyntää henkilöstönsä vahvuuksia vain, jos ne ovat tiedossa. Niinpä on luontevaa satsata joukkonsa tuntemiseen. Luontaiset Taipumukset™ -valmentajana koen vahvuuksiin satsaamisen viisaaksi ja tärkeäksi. Luontaiset Taipumukset™ -analyysi on kansainvälisen MBTI-indikaattorin suomalainen ”käyttöliittymä”. Se on helppokäyttöinen ja antaa selkeän kuvan esimerkiksi työyhteisön tyypeistä. Esimiehelle se on huikea työkalu, joka auttaa lähestymään erilaisia ihmisiä sopivimmin tavoin ja puhumaan heidän kanssaan ”samaa kieltä”.

Myös stressi vähenee, kun vahvuudet painottuvat

Usein koulutuksissa ja valmennuksissa hiotaan pois heikkouksia, mutta ihmiset haluavat luontaisesti kokea, että heidän vahvuuksiaan hyödynnetään. Myös niissä annettava valmennus hyödyttää yhteisöä. Työskennellessään vahvuusalueellaan ihminen ei hevin stressaannu paljostakaan työstä, ja työssään voi silloin myös usein kokea flown, jolloin aika unohtuu ja keskittyminen ja työtyytyväisyys on huipussaan.

Luontaiset Taipumukset -analyysin grand old man Kari Helin korostaa, että stressin voimistuessa ajattelumme laatutaso heikkenee, mikä tarkoittaa, että heikommin kehittyneet ajattelumme osa-alueet (funktiot) alkavat ohjata meitä. Stressireaktio näkyy pintaan väsymisenä ja turhautumisena. Jos silloin on mahdollista ryhtyä joksikin aikaa tekemään sellaista, jossa on luontaisesti hyvä ja josta nauttii, voi sammuttaa stressireaktion. Tuon avaimen itseensä tai työyhteisöön voi löytää Luontaiset Taipumuksen -analyysin kautta.

Toimitan parhaillaan Kari Helinin tänä keväänä ilmestyvää kirjaa työnimellä Tunnista ja hyödynnä luontaiset vahvuutesi. Se auttaa monia ”loksauttelemaan” oivalluksiaan erilaisuudestaan, vahvuuksistaan ja haasteistaan kohdalleen.

 

Ei kommentteja

Julkaise kommentti