blogi

Syrjäyttääkö poikia heikko kielitaito?

Kieli on ajattelun väline. Erilaiset sanat herättävät erilaisia mielikuvia. Vähäinen ja köyhä sanasto latistaa viestin ohueksi, eikä heikolla kielellä pysty vaikuttamaan.

Lukemisen kautta opitaan kielen erilaisia tilannevariaatioita ja tyylejä. Myös sanavarastosta kuulee nopeasti, kuka lukee ja kuka ei. Netissäkin luetaan, mutta oma nimi pitäisi osata kirjoittaa muutenkin, kuin muodossa matti.virtanen. Näin kerrotaan käyvän monelle koulun lomakkeita täyttäessä.

Lukutaito on myös tasa-arvon ilmiö. Tyttöjen ja poikien välinen ero lukutaidossa on Suomessa suurempi kuin missään muussa OECD-maassa. Pojista jää heikolle taitotasolle 16 prosenttia, kun tytöistä heikkoja lukijoita on 7 prosenttia. Pojista erinomaisen lukutaidon tason saavuttaa vain 9 prosenttia, tytöistä 19 prosenttia. Erinomaisten lukijoiden osuus vähenee edelleen. Syrjäytyminenkin tapahtuu suurelta osin kielen tai kielettömyyden työntämänä.

Lukemiseen liittyy kuitenkin myös kieltä laajempikin näkökulma. Jokainen luettu kirja lisää näkemystä. Jokainen luettu tarina on kuin toisen silmin eletty elämä. Sellaisena se lisää myös elämänkokemusta ja -ymmärrystä kompaktilla tavalla.

Miten poikia sitten saisi lukemaan?

♦ Lukemiseen ohjaavat ja kannustavat miehet ovat kullanarvoisia malleja. Me emme toimi niin kuin meille saarnataan, vaan niin kuin näemme toimittavan. Se, mitä näen ympärilläni, muodostuu minulle normaalin malliksi.
♦ Jos miespuoliset äidinkielenopettajat ovat vähissä, voisi tunnille ottaa nuorehkoja vierailevia mieslukijatähtiä juttelemaan lukemisesta ja kirjoista.
♦ Pojille tekisi hyvää tiedostaa, että kaikista heidän mahdollisista kiinnostuksenkohteistaan löytyy kirjoja.

Photo by freestocks.org on Unsplash

♦ Lukeminen ei ole vain klassikoiden kahlaamista, vaan avain mihin tahansa tietoon tai hupiin – niin netissä, e-kirjoissa kuin paperikirjoissakin. Ero on vain käyttöliittymässä.
♦ Olisiko sähköinen lukulaite pojille mieleisempi käyttöliittymä? Jotakuinkin suuren puhelimen kokoinen lukulaite tai tabletti, jonka sisällä kulkee kevyesti kirjastollinen itselle sopivaa aineistoa? Tabletithan ovat jo opetuskäytössä monissa kouluissa.

Miten pojille voitaisiin korostaa sitä, että lukeminen ei ole vaihtoehtoinen juttu netille, somelle tai peleille? Se on yksi toimintamuoto, jota sovelletaan missä tahansa niistä.

Tuleeko sinun mieleesi tapoja, joilla nuoria, erityisesti poikia, voitaisiin innostaa lukemiseen?
Kommentoi!

Ei kommentteja

Julkaise kommentti