blogi

Luova kirjoittaminen auttaa traumoja kokeneita sopeutumaan

Luova kirjoittaminen havaittiin on halvaksi ja helpoksi keinoksi auttaa traumoja kokeneita henkilöitä sopeutumaan. Ehkä myös maahamme sodan jaloista muuttavia?

Yhdysvalloissa tehtyyn tutkimukseen osallistui 1300 Irakin ja Afganistanin sotien veteraania, miehiä sekä naisia. Tutkimuksessa selvitettiin, oliko luovalla tai asiakeskeisellä kirjoittamisella myönteisiä vaikutuksia heidän sopeutumiseensa takaisin siviilielämään.

Kolmesta ryhmästä yksi sai tehtäväkseen kirjoittaa ”siirtymisestään sotilaasta siviiliksi, syvimmistä ajatuksistaan ja tunteistaan aiheeseen liittyen, murehtimatta kieliopista ja oikeinkirjoituksesta”.
Toisen ryhmän piti kirjoittaa asiakeskeistä tekstiä veteraanien informaatiotarpeista.
Kolmannella ryhmällä ei ollut erityistä kirjoitustehtävää.
Kahteen kirjoitusryhmään osallistuneet vierailivat verkkosivulla, missä he saivat ohjausta ja kirjoittivat ainakin 20 minuuttia neljänä eri päivänä 10 päivän aikana.
Tutkimusryhmä arvioi tulokset erilaisin menetelmin kolmen ja kuuden kuukauden päästä.

Jotakin päästiin käsittelemään

Pähkinänkuoressa tulos oli: Luova kirjoittaminen oli tehokkaampaa kuin asiatekstin kirjoittaminen, mitä tulee fyysisten vaivojen, vihan ja psyykkisen ahdistuksen purkamiseen. Se ei kuitenkaan auttanut asiakeskeistä kirjoittamista enempää post-traumaattisen stressihäiriön (PTSD) hoitamisessa tai parantanut sosiaalista tukea ja tyytyväisyyttä elämään.

Kun taas verrattiin niihin, jotka eivät kirjoittaneet lainkaan, luova kirjoittaminen vähensi myös PTSD:n oireita. Samoin luovaa kirjoittamista harjoitelleet saivat hyötyjä vihan vähentämisessä, tuskatiloissa, integroitumisongelmissa, fyysisissä ongelmissa ja sosiaalisessa pärjäämisessä. Yleisen elämäntyytyväisyyden suhteen ei havaittu merkityksellisiä eroja.

– Luova verkkokirjoittaminen on yksinkertainen ja kustannustehokas menetelmä, jota voi soveltaa ilman lääkärin osallistumista. Se voi olla lupaava strategia hoidettaessa niiden veteraanien oireita, joilla on hankaluuksia paluusopeutumisessa, sanovat tutkijat.

– Kirjoittamisella on laaja potentiaali auttaa isoa joukkoa, vaikka vähänkin, koska se on kaikille veteraaneille helposti saavutettavissa, sanoo tutkimusjohtaja, tohtori Nina Sayer. Hän toimii Minneapolisissa sijaitsevassa veteraanien terveydenhoitojärjestelmän tutkimuksen sekä Minnesotan yliopiston lääketieteen, psykologian ja psykiatrian osastoilla.

Tutkimukseen osallistuneiden kirjalliset tuotokset pidettiin luottamuksellisina, mutta jos niissä havaittiin itsetuhoisuutta, tutkijat ottivat yhteyttä suorana kyseiseen henkilöön tarjotakseen apua.

Toimisiko meilläkin?

Maahamme on juuri tullut ja tulossa ihmisiä, joista monet ovat nähneet ja kokeneet asioita, jotka haluaisi jotenkin saada poistetuksi muististaan. Muistiaan ei kuitenkaan voi deletoida valikoivasti, vaan ainoa keino selvitä on käsitellä vaikeat asiat jotenkin siedettävään muotoon, jotta voi jatkaa mielekästä elämää.

Ei kommentteja

Julkaise kommentti