blogi

Henkilöstön osaaminen ei saa ruostua työsuhteessa

Työyhteisössä luulot usein kasvavat vuosien mittaan. Uutta ajattelua ja osaamista ei välttämättä tule taloon tuomatta. Tuudittaudutaan helposti mukavaan käsitykseen siitä, että hyvin menee, kun on ennenkin mennyt. Hiljainen tieto ei aina tue kehitystä. Se voi sisältää myös asenteen, että ”näin täällä on aina tehty”.

Työntekijöiden itseohjautuvuus ja varmuus toimia tehtävässään kasvaa, kun hallussa on ajantasaista tietoa, osaamista ja taitoa asioihin, tarttua haasteisiin ym. Työntekijöiden työmarkkinakunnon ei koskaan pitäisi heikentyä työsuhteessa, vaan väkeään arvostava työnantaja osoittaa sen tukemalla kehitystä erilaisin koulutuksin ja valmennuksin. Yrityksessä on laadittava tai ainakin päivitettävä yhteistoiminnallisesti vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Koulutus on muutakin kuin kulu

Moni esimies näkee koulutuksen vain kuluina Excelissä. Jos malttaisi katsoa vähän kauemmas, voisi näkyä tuolla hinnalla saatavaa uutta osaamista, uskallusta, motivoituneisuutta ja tehokkuutta. Sitä myötä myös tulosta siellä Excelissä.
Esimieheksi noustaan edelleen usein suoraan riveistä ilman erityistä johtamiskoulutusta. Voi olla, että osin siitä kumpuaa yleinen arkuus johtaa. Ei osata tai uskalleta ottaa johtajan roolia, katsoa kauemmaksi ja tehdä päätöksiä. Siihenkin saa varmuutta valmennuksessa. Tulee tietoiseksi siitä, mitä omaan työrooliin kuuluu, ja miten asiat saa työyhteisössä hanskaan.

Käytä hyväksesi valmentajien tietämys

Usein yrityksen henkilöstöpäällikkö hakee valmista ratkaisua sopivalta kuulostavalla valmennusnimellä. Se on yksi keino, mutta ei ehkä antoisin. Parhaan tuloksen saa analysoimalla ensin ongelmaa tai haastetta työyhteisössä. Ongelma voi olla huono ilmapiiri, runsaat sairauspoissaolot, kehno tulos, jaksamisongelmat, alisuoriutuminen, motivaation puute… Analyysin lisäksi on hyvä maalata tilanne, johon halutaan päästä.
Kun analyysin ja tavoitetilanteen kuvauksen esittää potentiaaliselle valmentajalle keskustelussa, saa tarkemman ja osuvamman tarjouksen: Sekä ratkaisuehdotuksen, että siitä pyydettävän hinnan.
Kannattaa luottaa siihen, että valmentajat näkevät lukuisia työyhteisöjä ja ryhmiä, ja pystyvät näkemään myös mahdollisuuksia erilaisten siilojen yli. Sitä tietoa ja näkemystä kannattaa käyttää hyväkseen koulutussuunnitelmissa. Oikea ratkaisu voikin olla aivan erilainen kuin miltä se ilmeisin aluksi näytti.

 

Ei kommentteja

Julkaise kommentti